logo
صنایع دستی ویترال
بزرگترین مجموعه کارآفرینی و تولید محصول عمومی صنایع دستی درجهان

قوانین اختصاصی مربوبط به کارمندان صنایع دستی

بر اساس طرح تجاری و قوانین مشخص شده توسط مجموعه صنایع دستی ویترال تمام کارمندان موظف به رعایت رویه اصولی و مشخص شده می باشند و خروج و یا شکستن از این مرز تعیین شده بر اساس این قوانین با او برخورد می شود

شیوه و رویه های کار مجموعه با کارمندان

gavanincarmandan3

تعهد کارمندان نسبت به دیگر افراد مجموعه

با توجه به تفکرات مجموعه صنایع دستی ویترال کارمندان می بایست برای کمک و همیاری دیگر کارمندان مجموعه تلاش کرده تا تمام تیم با هم پیشرفت نمایند

gavanincarmandan1

تعهد کارمندان نسبت به مجموعه

کارمندان مجموعه صنایع دستی ویترال نمایندگان مجموعه بین مشتریان هستند و می بایست با رعایت قوانین خود مجموعه را در راه توسعه قرار خواهند داد

gavanincarmandan2

تعهد کارمندان نسبت به مشتریان

کارمندان ویترال همیشه و در هر حال موظف به رعایت ادب و احترام به مشتریان هستند و حق هیچ برخورد ناشایست و خارج از محدوه ی فرهنگی مجموعه را نخواهند داشت

من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.