logo
صنایع دستی ویترال
بزرگترین مجموعه کارآفرینی و تولید محصول عمومی صنایع دستی درجهان

اینوگراف خدمات ویترال

اینفوگراف-خدمات-ویترال

اینفوگراف خدمات ویترال تولید کنندگان ویترال میبایست محصولی را طراحی نمایند که دارای ویژگی هایی از قبیل دلایل محصول میبایست دارای یک فلسفه یا عرفان یا دلیل علمی باشد کاربرد آن واضح بیان شده باشد از مواد و کیفبت تولید نسبت به هزینه پرداختی عالی استفاده شده باشد ویترال محصولی را به مشتریان خود ارائه نمیدهد که کیفیت پایین آن باعث سود آوری شود سود تولید کننده و مجموعه ویترال میبایست در تعداد محصول فروخته شده زیاد جبران شود و هزینه های بی دلیل به مشتریان ویترال نباید تحمیل شود

%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%88%db%8c%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%8410

خدمات آموزشی و فراهم نمودن دوره های مختلف

%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%88%db%8c%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%849

آموزش هدفمندسازی تولید محصولات خاص

%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%88%db%8c%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%848

خدمات آموزشی تخصصی و معرفی محصولات

%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%88%db%8c%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%847

آموزش گسترش محصول در وب سایت

این وظیفه ما میباشد که شما را از تفکرات و محصولات خود آگاه سازیم و شرایطی را محیا نماییم تا حق انتخاب بسیار برای شما بوجود آید پشتیبانی از این مهم اولیت دارد

%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%88%db%8c%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%846

آموزش تخصصی تبلیغات تخصصی محصول خود

صنایع دستی ویترال بسته های آموزشی مختلفی را برای معرفی دقیق محصولات خود و آگاهی دادن  به  مشتریان از مزیت های محصولات تولیدی  فراهم نموده است

%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%88%db%8c%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%845

آموزش تخصصی صنایع دستی در محیط مجازی

سعی برا آن میباشد تا به وسیله ایجاد محتواهای آموزشی در حوزه های مختلف صنایع دستی محیطی آموزشی را برای استادکاران فراهم نمایید تا بر گستره محصول اضافه گردد

%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%88%db%8c%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%843

آموزش مدیریت سرمایه و گسترش محصولات

ما با درصد مبلغی که همیشه از تولیدکنندگان برای فروش محصولات آنها دریافت مینماییم اقدام به گسترش تولید محصولات و فروش محصولات با استفاده از سرمایه خود آنها مینماییم

%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%88%db%8c%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%842

هدف گذاری ها وآموزش پیشرفت محصول

کنترل فرایند پیشرفت هر محصول توسط خود استادکاران و کارشناسان ویترال انجام میشود برای رشد هر محصول کمپین هایی ایجاد میشود و درنهایت معرفی دقیق به مشتریان

%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%88%db%8c%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%841

عدم استفاده از ایده های تکراری و یک نواخت

پرهیز از محدودیت ها و تکرار بیش از اندازه یک ایده و یا طرح در اکثر نمونه کارهای استادکار اولویت در ایجاد محصولاتی با ایده و طرح های متفاوت در تمام محصولات میباشد