logo
صنایع دستی ویترال
بزرگترین مجموعه کارآفرینی و تولید محصول عمومی صنایع دستی درجهان

اینفوگراف تفکرات ویترال

اینفوگراف-تفکرات-ویترال

اینفوگراف تفکرات ویترال بر گرفته از اصول خاص تکریم به مشتریان میباشد مهم نیست تولیدکنندگان در منزل برای ویترال فعالیت میکنند یا در یک کارگاه یا کارخانه مهم این است میبایست پایه تفکرات آنها بر گرفته از اصولی باشد که در هر لحظه مشتریان این مجموعه را در نظر بگیرند مجموعه ویترال محیطی قابل اعتماد در حوزه صنایع دستی برای مشتریان خود فرآهم مینماید این تولیدکنندگان میباشند که از این فرصت استفاده نموده و مشتریان ویترال را راضی نگه داشته و به کیفیت عالی و ارتقا محصولات فکر نمایند

%d8%aa%d9%81%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%88%db%8c%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%8410

کیفیت محصول تولیدکنندگان ارزش میباشد

%d8%aa%d9%81%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%88%db%8c%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%849

رعایت حقوق مصرف کننده اعتبار تولیدکننده میباشد

%d8%aa%d9%81%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%88%db%8c%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%848

اعضای ویترال ملزم به رعایت اصول تفکری

%d8%aa%d9%81%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%88%db%8c%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%846

کلید موفقیت همدلی میباشد

همدلی در معنا همراهی و همیاری و پرهیز از انتخاب منافع شخصی میباشد معنای کلی آن پرهیز از منفعت گرایی و معامله پول جایگزین کیفیت میباشد

%d8%aa%d9%81%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%88%db%8c%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%845

تفکیک فرد موفق و تقویت فرد ضعیف

هر فردی که در ویترال فعالیت مینماید در صورتی که مهارت های ضعیف داشته باشد تقویت و فردی که مهارت بالا داشته مزایا و تفکیک موقعیت لحاظ میشود

%d8%aa%d9%81%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%88%db%8c%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%844

محصول موفق نیازمند کار گروهی میباشد

استادکاران ملزم به رعایت نیازهای مشتریان میباشند و در این بین کارشناسان ویترال و استادکاران دیگر برای رشد و کیفیت محصولات به یکدیگر کمک نمایند

%d8%aa%d9%81%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%88%db%8c%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%843

تمام ویترال برای خدمت به مشتریان است

دلیل ایجاد صنایع دستی ویترال ایجاد محیطی مدرن با حفظ ساختار های سنتی و تاریخی این حوزه با ایجاد فرهنگ و مدیریت مدرن در این حوزه برای عموم مردم

%d8%aa%d9%81%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%88%db%8c%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%842

آماروارقام موفقیت نیازمند اصول فکری است

ایجاد آموزش های خاص و کاربردی برای رشد تفکرات استادکارن برای ایجاد محصولات صنایع دستی با کیفیت جهت رقابت با تمام تولیدکنندگان در سطح جهان

%d8%aa%d9%81%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%88%db%8c%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%841

استفاده از ابزارآلات خاص برای پیشرفت

در صورت نیاز استادکاران به ابزارهای مختلف برای پیشرفت حوزه تخصصی خود این مجموعه تلاش خود را برای دست یابی به جدیدترین ابزارها فراهم میآورد