logo
صنایع دستی ویترال
بزرگترین مجموعه کارآفرینی و تولید محصول عمومی صنایع دستی درجهان

اینوگراف مشتریان ویترال

اینفوگراف-مشتریان-ویترال

اینفوگراف مشتریان ویترال ما برای مشتریان محیطی ایمن و قابل اعتماد فراهم می آوریم تا مشتریان ویترال با دلگرمی و اطمینان از محصولات این مجموعه خرید نمایند حتی کسانی که به صنایع دستی علاقه مند نمیباشند احساس خوبی در این مجموعه داشته باشند و در آینده از مشتریان ما در مجموعه های دیگر ما باشند هیچ چیز برای ما با ارزش تر از مشتریان خود نمیباشد

%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%88%db%8c%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%849

هر لحظه با مشتریان صنایع دستی ویترال همراهیم

%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%88%db%8c%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%848

سرعت در تحویل محصول در کمترین زمان ممکن

%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%88%db%8c%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%847

اصول قیمت گذاری خاص به نفع مشتریان ویترال

%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%88%db%8c%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%846

بهترین محصول برای مشتریان ویترال

تولیدکنندگان میبایست در این مجموعه محصولی را ارائه دهند تا مشتری پس از خرید هیچ گونه نارضایتی را احساس ننماید و در صورت مقایسه با دیگررقبا بهترین کیفیت را دریافت نموده باشد

%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%88%db%8c%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%845

مشتریان کامل کننده ویترال میباشند

در صورت عدم وجود مشتری استادکاران بازار تولید را از دست خواهند داد و تولیدات آنها در انبار ها به امید روزی موفق تولید خواهد شد استادکاران میبایست با ایجاد شرایط خاص مشتریان راجذب نمایند

%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%88%db%8c%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%844

هر آن چیزی که از ویترال بخواهید ممکن است

ایجاد بخش خدمات در قسمت فروشگاه خدمتی به مشتریان جهت بر آورده ساختن علایق و خلاقیت های خود به دست استادکاران آن رشته میباشد که این مهم را استادکاران ویترال تضمین مینمایند

%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%88%db%8c%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%843

پشتیبانی شبانه روزی از مشتریان

چندین روش پشتیبانی را برای مشتریان فرآهم نموده ایم تا هر زمان به هر علتی نیازمند نیروهای متخصص صنایع دستی ویترال میباشند در کنار آنها باشیم ما به پشتیبانی با سطح فوق العاده میاندیشیم

%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%88%db%8c%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%842

ایجاد چارت های خدماتی برای مشتریان

ما پس از چندین خرید مشتری به ایجاد هماهنگی و بانک اطلاعات عاطفی مشتریان اقدام نموده و بر حسب این اطلاعات هدایایی را برای مشتریان خود فراهم می آوریم تا آنها را در زمانهای خاص شاد نماییم

%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%88%db%8c%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%841

پشتیبانی استادکاران از محصولات خود

علاوه بر صنایع دستی ویترال استادکاران از مشتریان خود پس از چندمین خرید به روش های مختلفی که خود در ویترال معرفی نموده اند از آن مشتری تقدیر مینمایند تا بدین وسیله احترام خود را ثابت نمایند