logo
صنایع دستی ویترال
بزرگترین مجموعه کارآفرینی و تولید محصول عمومی صنایع دستی درجهان

اینفوگراف اصول اخلاقی ویترال

اینفوگراف-اصول-اخلاقی-ویترال

اینفوگراف اصول اخلاقی را تمام کارمندان و نمایندگان و تولیدکنندگان ویترال میباست رعایت نمایند در اصول اخلاقی این مجموعه احترام و ادب در تمامی زمینه ها الزامی میباشد ما در این مجموعه احترام و ادب را سر لوحه کار خود قرار داده ایم و اصول خاص ادبی را برای این مجموعه در نظر گرفته ایم تا مشتریان در این مجموعه احساس نا امنی نداشته باشند

%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%a7%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82%db%8c-%d9%88%db%8c%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%849

کلید هر کسب و کار موفق اصول اخلاقی میباشد

%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%a7%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82%db%8c-%d9%88%db%8c%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%847

رشد نمودارها با استفاده از اصول اخلاقی

%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%a7%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82%db%8c-%d9%88%db%8c%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%848

سریعترین گام برای اعتماد سازی اخلاقیات است

%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%a7%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82%db%8c-%d9%88%db%8c%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%846

انتشار خصوصیات اخلاقی حتی در محصول

تولیدکنندگان صنایع دستی ملزم به رعایت اصول اخلاقی در محصولات تولیدی خود میباشند و در صورت مشاهده تخلف محصول حذف میشود

%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%a7%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82%db%8c-%d9%88%db%8c%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%845

اتصال چند بعدی به وسیله اخلاقیات

ارتباط شبکه ای تمام کارمندان ، نمایندگان ، استادکاران ، مشتریان به واسطه اخلاقیات و حفظ ارزش ها در تفکرات این مجموعه ویترال برقرار میشود

%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%a7%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82%db%8c-%d9%88%db%8c%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%844

معرفی اخلاقیات هرعضوویترال

نمره های دریافت شده استادکاران توسط کارشناسان ویترال به مشتریان در صفحه کارمندان ویترال  با ساختاری مشخص معرفی میگردد

%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%a7%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82%db%8c-%d9%88%db%8c%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%843

تمام ارتباطات اخلاقیات کنترل میشود

هر گونه فعالیت در محیط مجازی برای دور زدن قوانین صنایع دستی ویترال خارج از روح توافق طرفین بوده و از این رو همکاری با این مجموعه لغو میشود

%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%a7%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82%db%8c-%d9%88%db%8c%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%842

اخلاقیات اربین روداعتبارهم ازبین میرود

تمام کارمندان و افراد تابع این مجموعه در صورتی که هر گونه تخلفی اخلاقی در صنایع دستی ویترال انجام دهند اعتبار آنها نزد مشتریان از بین خواهد رفت

%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%a7%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82%db%8c-%d9%88%db%8c%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%841

امتیازات شخصیتی توسط مردم ثبت میشود

به دقت تمام موارد اخلاقی را کارشناسان این مجموعه بررسی مینمایند و حتی از مشتریان سوالاتی از محصول دریافتی مینمایند و امتیاز ثبت میشود