logo
صنایع دستی ویترال
بزرگترین مجموعه کارآفرینی و تولید محصول عمومی صنایع دستی درجهان

مجوزویترال

لگو ویترال

مجموعه ویترال با توجه به تعهدات کسب و کار در جامعه مجازی سلامت از منشور این جامعه پیروی مینمایید تا بتواند راهکار های مختلف توصیه شده برای جلب اعتماد و اطمینان مشتریان خود اقدام نماید تا هروز بتواند سطح خدمات خود را گسترده تر نماییداز ان رو الزامی میباشد تمامی تولید کنندگان و کارمندان و نمایندگان شهر ها مجوزهای قانونی و کیفی خود را تهیه نموده و در صفحه مجوزهای ویترال منتشر نمایندتا در صفحه پروفایل خود موجود باشد

مجوزهای شخصی تولیدکنندگان

%d9%85%d8%ac%d9%88%d8%b2-%d9%88%db%8c%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%843

هراستادکار مجوزهای مربوط به شغل خود

با توجه به برگزاری بازارچه های دوره ای در سطح کشور و همچنین ایجاد پایگاه اینترنتی قدرتمند برای حوزه صنایع دستی الزامی میباشد تمام تولیدکنندگان مجوزهای قانونی مربوط به کسب و کار خود را از نهاد های رسمی کشوری خود دریافت نمایند

مجوزهای مجموعه صنایع دستی ویترال

%d9%85%d8%ac%d9%88%d8%b2-%d9%88%db%8c%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%842

مجوزهای خاص برای کل اعضا و تولیدکنندگان

مجوزهایی که به صورت کلی نیازمند فعالیت های این مجموعه میباشد توسط صنایع دستی ویترال دریافت میشود از قبیل نماد اعتماد وزارت صنعت و معدن و یا نمادساماندهی سایتهای اینترنتی وزارت فرهنگ و ارشاد که برای کسب و کارهای اینترنتی الزامی میباشد

مجوزهای کارمندان ویترال

%d9%85%d8%ac%d9%88%d8%b2-%d9%88%db%8c%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%841

هر یک از کارمندان ویترال دارای یک مجوز

هر کارمند ویترال برای فعالیت در این مجموعه تعهدات مختلفی را میبایست به ویترال و مشتریان این مجموعه ارائه دهد تا سطح اطمینان برای مشتریان هرچه بیشتر شود مجوزها برای این الزامی میباشد که مشتریان بدون دغدغه از هویت شخص به مجوز اعتماد نماید

تعهد رسمی کیفیت به مشتریان توسط تولیدکننده

%d9%85%d8%ac%d9%88%d8%b2-%d9%88%db%8c%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%846

مجوزهای دوره های گذرانده شده استادکاران

اصولی که هر استادکار بر آن معتقد میباشد کیفیت آن محصول را تضمین مینماید در این بین در صورتی که استادکار این مجموعه دوره علمی یا فلسفی یا عرفانی مربوط به محصول خود را طی کرده است علاوه بر منتشر شدن در این صفحه در پروفایل آن منتشر میشود

ورود به حوزه های خاص و جدید

%d9%85%d8%ac%d9%88%d8%b2-%d9%88%db%8c%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%845

یک هدف مهم مجوز رسمی آن کشور را نیاز دارد

به دلیل هدفگذاری خاص این مجموعه در حوزه صنایع دستی برخی از مجوز ها در حال حاضر موجود نمیباشد و با ایجاد حوزه های جدید در این صنعت ویترال بر آن میباشد  تمام مجوزهای مربوط به هدفگذاری های خود را به سرعت از نهاد های رسمی آن کشور فراهم نماید

تعهد تولیدکننده به عدم تفاوت محصول با توضیح

%d9%85%d8%ac%d9%88%d8%b2-%d9%88%db%8c%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%844

هر آن چه که نیاز به تایید استادکار از محصول دارد

در صفحه هر تولیدکننده تعهدمبنی بر عدم تفاوت توضیحات مربوط محصول در صفحه آن محصول در زمان تحویل آن وجود نداشته باشد و تولید کننده تضمین مینماید تا در صورت عدم تفاوت با هزینه شخصی خود محصول را تعوض نماید و یا هزینه بازگردانده شود

برای شرکت در بازارچه های مجموعه صنایع دستی ویترال تولیدکنندگان مجوز های خود را ارائه مینمایند

مجوزهای خود را از سازمانهای رسمی برای خود فراهم نمایید
عدم دریافت مجوز باعث بی اعتمادی مشتریان میشوید
null

مجوزهای استانهای ایران اخذ شده توسط مدیرعاملهای استانها

هر مدیر عامل برای رسمیت بخشیدن به فعالیت های استانی خود مجوزهای رسمی خود را در صفحات استانی مربوط به خود منتشر مینمایند

شما را به بازدید از مجوزهای مختلف کل استانهای ویترال دعوت مینماییم

مجوز درگاه بانک ملت برای صنایع دستی
مجوزساماندهی پایگاه های اینترنتی وزارت ارشاد مجموعه ویترال
نماد اعتماد وزارت صنعت و معدن-صنایع دستی-ویترال