logo
صنایع دستی ویترال
بزرگترین مجموعه کارآفرینی و تولید محصول عمومی صنایع دستی درجهان

محافظت از منافع مشتریان صنایع دستی

محافظت از منافع شما در حقیقت محافظت از منافع مجموعه صنیع دستی ویترال است به این دلیل که منافع و ارزشمندترین موجودی ویترال مشتریانش می باشند. مجموعه صنایع دستی ویترال سعی در رعایت نکات حقوقی مصرف کنندگان خود داشته باشد و این حق مشتری است که از این مسائل آگاه و مطلع باشند و از این صفحه با این محتویات بهره مند شوند

حفظ منافع مشتری فرهنگ احترام مجموعه ویترال است

حقوق مشتریان ویترال3

منافع غیر مادی و مادی قوانین

برای مجموعه صنایع دستی ویترال کمک کردن در هر شرایطی چه از نظر مادی و چه از نظر  غیر مادی و معنوی به مشتریان بسیار مهم است و این امر را اثبات نموده است هم چنین جهت همیاری و همکاری راه را برای همگان همواره ساخته است

حقوق مشتریان ویترال1

راهبرد های منفعت رسانی مجموعه ویترال

راهبرد هایی که بتواند به منفعت رسانی مشتریان ویترال کمک کند انتخاب شده است برای مثال ایجاد محیط ارتباط جمعی برای افزایش آگاهی مشتریان ویترال ، ایجاد کمپین ها ، بهرمند سازی مشتریان ویترال از تخفیف های ویژه استادکاران و…

حقوق مشتریان ویترال2

طرز الویت قرار دادن منافع مجموعه ویترال

مجموعه صنایع دستی ویترال الویت بندی منفعت را در مرحله اول به مشتری می دهد و در رتبه های بعدی استادکاران و در آخر منافع شخصی مجموعه ویترال در نظر گرفته خواهد شد و سعی می شود هزینه دریافتی به ترتیب الویت بالا هدف گذاری شود

قوانین قیمتگذاری

در این صفحه بزودی محتوا قرار میگیرد


من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

زیرمجموعه های خدمات صنایع دستی استان تهران
قوانین تولید

در این صفحه بزودی محتوا قرار میگیرد


من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

زیر مجموعه تشریفات صنایع دستی استان تهران
قوانین حمل و نقل

در این صفحه بزودی محتوا قرار میگیرد


من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

زیر مجموعه تزئینات صنایع دستی استان تهران
قوانین پشتیبانی انلاین

در این صفحه بزودی محتوا قرار میگیرد


من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

زیر مجموعه مواد غذایی صنایع دستی استان تهران
قوانین مالیاتی

در این صفحه بزودی محتوا قرار میگیرد


من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

زیر مجموعه خلاقیت و نوآوری صنایع دستی استان تهران
کنترل و ارزیابی های دوره ای

در این صفحه بزودی محتوا قرار میگیرد


من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

زیر مجموعه پوشاک صنایع دستی استان تهران
همیشه حق با مشتریان ویترال است

در این صفحه بزودی محتوا قرار میگیرد


من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

زیر مجموعه پوشاک صنایع دستی استان تهران

من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.