logo
صنایع دستی ویترال
بزرگترین مجموعه کارآفرینی و تولید محصول عمومی صنایع دستی درجهان

قوانین مدیریت ویترال

قوانین مدیریت ویترال شامل ارائه ساختار های مدیریتی مجموعه صنایع دستی ویترال می باشد که نحوه ارتباط برقرار کردن تمام مدیران ، استادکاران و کارمندان ویترال را تشریح می کند تا مشتریان از نحوه سیستم مدیریتی و استراتژی سازمانی مجموعه صنایع دستی ویترال مطلع باشند. همچنین مشتریان از فرهنگ سازمانی مجموعه و الگوهای رفتاری مجموعه ویترال بیشتر آشنا می شوند

فرآیند های به کارگیری منابع انسانی ویترال

قوانین-مدیریت-ویترال2

هدف گذاری و تعیین راهبرد های مدیریتی

تحلیل وضعیت فعلی و وضیعت آینده وبازخورد گیری ازساختار بندی مدیریتی در طی زمانهای مشخص و قراردادن بازخوردها درهدف گذاریهای مجموعه صنایع دستی ویترال سازه مدیریتی محکمی در این مجموعه ایجاد می نماید

برنامه ریزی و هماهنگی کارمندان ویترال

قوانین-مدیریت-ویترال1

برنامه ریزی درتمام ابعاد مدیریتی مجموعه  ویترال ونظم وهماهنگی مثال زدنی ساختار،کارمندان و مدیران ویترال رادربالاترین سطح بازدهی و نوآوری قرار میدهد و این امر باعث سهولت در کنترل مدیریت ویترال می شود

هنر بالا بردن کیفیت با اصول مدیریتی

قوانین-مدیریت-ویترال03

مجموعه صنایع دستی ویترال با توجه به اصول علم مدیریت و فرآیند های مدیریتی می تواند منابع اسانی را در جهت رشد و توسعه مجموعه و بالا بردن کیفیت ارائه خدمات صنایع دستی انجام دهد

منشور جامعه

در این صفحه بزودی محتوا قرار میگیرد


من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

زیرمجموعه های خدمات صنایع دستی استان تهران
قوانین مدیران ارشد

در این صفحه بزودی محتوا قرار میگیرد


من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

زیر مجموعه تشریفات صنایع دستی استان تهران
قوانین کارمندان

در این صفحه بزودی محتوا قرار میگیرد


من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

زیر مجموعه تزئینات صنایع دستی استان تهران
قوانین استادکار

در این صفحه بزودی محتوا قرار میگیرد


من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

زیر مجموعه مواد غذایی صنایع دستی استان تهران
قوانین نمایندگی

در این صفحه بزودی محتوا قرار میگیرد


من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

زیر مجموعه خلاقیت و نوآوری صنایع دستی استان تهران
قوانین حمایتگر

در این صفحه بزودی محتوا قرار میگیرد


من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

زیر مجموعه پوشاک صنایع دستی استان تهران
قوانین سرمایه گذار

در این صفحه بزودی محتوا قرار میگیرد


من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

زیر مجموعه شهر آموزش صنایع دستی استان تهران
قوانین کارگاهها و شهرکها

در این صفحه بزودی محتوا قرار میگیرد


من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

زیر مجموعه ظروف صنایع دستی استان تهران
قوانین کارگاهها و شهرکها

در این صفحه بزودی محتوا قرار میگیرد


من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

زیر مجموعه ظروف صنایع دستی استان تهران

من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.