logo
صنایع دستی ویترال
بزرگترین مجموعه کارآفرینی و تولید محصول عمومی صنایع دستی درجهان

رفع مسئولیت ویترال

مجموعه ای از قوانین در سایت صنایع دستی ویترال مختص به مشتریان است که در صورت رعایت نکردن و نادیده گرفتن این قوانین ویترال هیچ تعهد و مسئولیتی در قبال آن را قبل نخواهد کرد . محافظت از اطلاعاتی که از سایت صنایع دستی ویترال دریافت نموده اید اعم از نام کاربری و رمز عبور و … به عهده مشتری می باشد .مطمئنا تمام مسئولیت های ویترال محدود به قوانین می باشد

حقوق مشتریان ویترال3

منافع غیر مادی و مادی قوانین

برای مجموعه صنایع دستی ویترال کمک کردن در هر شرایطی چه از نظر مادی و چه از نظر  غیر مادی و معنوی به مشتریان بسیار مهم است و این امر را اثبات نموده است هم چنین جهت همیاری و همکاری راه را برای همگان همواره ساخته است

حقوق مشتریان ویترال1

راهبرد های منفعت رسانی مجموعه ویترال

راهبرد هایی که بتواند به منفعت رسانی مشتریان ویترال کمک کند انتخاب شده است برای مثال ایجاد محیط ارتباط جمعی برای افزایش آگاهی مشتریان ویترال ، ایجاد کمپین ها ، بهرمند سازی مشتریان ویترال از تخفیف های ویژه استادکاران و…

حقوق مشتریان ویترال2

طرز الویت قرار دادن منافع مجموعه ویترال

مجموعه صنایع دستی ویترال الویت بندی منفعت را در مرحله اول به مشتری می دهد و در رتبه های بعدی استادکاران و در آخر منافع شخصی مجموعه ویترال در نظر گرفته خواهد شد و سعی می شود هزینه دریافتی به ترتیب الویت بالا هدف گذاری شود

رفع مسئولیت در ساختار کلی ویترال

در این صفحه بزودی محتوا قرار میگیرد


من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

زیرمجموعه های خدمات صنایع دستی استان تهران
رفع مسئولیت پس از خرید محصول

در این صفحه بزودی محتوا قرار میگیرد


من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

زیر مجموعه تشریفات صنایع دستی استان تهران
رفع مسئولیت مدیرعامل

در این صفحه بزودی محتوا قرار میگیرد


من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

زیر مجموعه تزئینات صنایع دستی استان تهران
رفع مسئولیت استادکار

در این صفحه بزودی محتوا قرار میگیرد


من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

زیر مجموعه مواد غذایی صنایع دستی استان تهران
رفع مسئولیت پرسنل ویترال

در این صفحه بزودی محتوا قرار میگیرد


من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

زیر مجموعه خلاقیت و نوآوری صنایع دستی استان تهران
رفع مسئولیت نمایندگی ها

در این صفحه بزودی محتوا قرار میگیرد


من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

زیر مجموعه پوشاک صنایع دستی استان تهران

من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.