logo
صنایع دستی ویترال
بزرگترین مجموعه کارآفرینی و تولید محصول عمومی صنایع دستی درجهان

امانت داری هزینه پرداختی به ویترال

امانت داری هزینه پرداختی مشتریان یکی از مهمترین ارکان اخلاقی هر مجموعه می باشد و شایسته است هر مجموعه ای آسایش و آرامش مشتریان از بابت هزینه پرداختی را تامین کند که صنایع دستی ویترال این اطمینان برای دوام و ارتباط بیشتر خود با مشتریان امانت داری را سرلوحه کارهای خود قرار دهد و بار مسئولیت این امر مهم را وظیفه خود قلمداد کند تا به مجموعه مورد اعتماد شما تبدیل شود

شرایط-فسخ-قرارداد-ویترال03

مسئول دانستن و پایبند ماندن به تعهدات

هر تعهدات و قوانینی که مجموعه صنایع دستی ویترال در خصوص هزینه های پرداختی تعیین نموده است بی شک بر این تعهدات پایبند خواهد بود و هرگونه مسئولیتی هزینه های پرداختی ذکر شده در قوانین را رعایت و به آن ها عمل می کند

شرایط-فسخ-قرارداد-ویترال1

نحوه حفظ و امانت داری پول مشتریان

مجموعه صنایع دستی ویترال پول دریافتی از مشتریان را در جهت پیشرفت مجموعه و افزایش ارائه خدمات هزینه می کند و هزینه پرداختی شما به مجموعه تا زمان اعلام رضایتمندی شما مشتریان در نزد ما امانت می ماند

شرایط-فسخ-قرارداد-ویترال2

شرایط توافق در صورت عدم رضایتمندی مشتری

مجموعه ویترال در صورت عدم رضایتمندی مشتری از محصول دریافت شده تمام جوانب و شرایط را بررسی و تحلیلخواهد کرد و بهترین و عادلانه ترین راه جهت راضیتمندی بین مشتری و مجموعه ویترال را انتخاب میکند

امانتداری ویترال

در این صفحه بزودی محتوا قرار میگیرد


من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

زیرمجموعه های خدمات صنایع دستی استان تهران
واریز سهم تولید کننده

در این صفحه بزودی محتوا قرار میگیرد


من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

زیر مجموعه تشریفات صنایع دستی استان تهران
واریز سهم پرسنل

در این صفحه بزودی محتوا قرار میگیرد


من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

زیر مجموعه تزئینات صنایع دستی استان تهران
واریز مبالغ مالیاتی

در این صفحه بزودی محتوا قرار میگیرد


من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

زیر مجموعه مواد غذایی صنایع دستی استان تهران
نگهداری از محصول مشتری

در این صفحه بزودی محتوا قرار میگیرد


من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

زیر مجموعه خلاقیت و نوآوری صنایع دستی استان تهران
بایگانی پرداختی ها

در این صفحه بزودی محتوا قرار میگیرد


من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

زیر مجموعه پوشاک صنایع دستی استان تهران
امانت داری سرمایه های در گردش ویترال

در این صفحه بزودی محتوا قرار میگیرد


من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

زیر مجموعه پوشاک صنایع دستی استان تهران

من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.