logo
صنایع دستی ویترال
بزرگترین مجموعه کارآفرینی و تولید محصول عمومی صنایع دستی درجهان

قوانین ویترال

قوانین ویترالبه مشتریان و کارمندان و تولیدکنندگان صنایع دستی ویترال توصیفی دقیق از قوانین و مقررات رایج در ویترال را بیان میکند این قوانین به صورت مداوم تدوین میگردد و زمانی که هر شخص از مجموعه ویترال vitral.ir و زیر دامنه های آن خرید انجام دهد میبایست تمام قوانین مجموعه را تایید نماید و در صورتی که قوانین مجموعه را در زمان خرید تایید ننماید اجازه خرید از طریق سامانه به آن شخص داده نخواهد شد و این نکته برای کارمندان و تولیدکنندگان این مجموعه هم شامل میشود که جهل به قوانین مجموعه رافع مسولیت نمیباشد این حق برای مدیران ویترال محفوظ میباشد که قوانین مجموعه را هر زمان بروزرسانی گردید مشتریان  و کارمندان و تولیدکنندگان قوانین جدید را  پذیرفته و میبایست از آن پیروی نمایند

استفاده از پروتکل امنیتی

 • null

  صنایع دستی ویترال

  با قوانین ویترال بیشتر آشنا شوید

پروتکل های گوناگون امنیتی

برای حفظ امنیت اطلاعات مشتریان ویترال ما اقدام به دریافت مجوز امنیتی تحت وب که آدرس اینترنتی ویترال را اعتباری دوچندان میدهد این پروتکل تضمین میدهد که اطلاعات دریافتی صرفا برای ثبت نام شما در سایت میباشد و اطلاعات پرداخت نزد بانک مورد تایید بانک مرکزی محفوظ خواهد ماند

صفحه پروتکل امنیتی

محافظت از منافع مشتریان

 • null

  صنایع دستی ویترال

  با قوانین ویترال بیشتر آشنا شوید

حقوق مشتریان ویترال

ما در این بخش با رعایت حقوق مصرف کننده نکات حقوقی را به مصرف کننده خود شرح مینماییم و این مهم بسیار برای ویترال حائز اهمیت میباشد که ویترال را موظف به ارائه هر چه بهتر خدمات به مشتریان منجر شود ویترال حقوق تمامی مشتریان خود را بر اهداف خود مقدم میشمارد

صفحه محافظت از منافع مشتریان

قوانین تجارت الکترونیک

 • null

  صنایع دستی ویترال

  با قوانین ویترال بیشتر آشنا شوید

قوانین رایج اینترنتی

قوانین اینترنتی وزارت صنعت و معدن که اصلیترین قانون تجارت الکترونیک میباشد را به صورت دقیق برای مشتریان خود منتشر خواهیم نمود تا مشتریان ویترال اشراف کامل به قوانین این تجارت الکترونیک داشته باشند ویترال هیچگاه عملی انجام نخواهد داد مشتریان آزورده خاطر شوند

صفحه قوانین تجارت الکترونیک

امانت داری هزینه پرداختی

 • null

  صنایع دستی ویترال

  با قوانین ویترال بیشتر آشنا شوید

شرایط فسخ قرارداد

در صورتی که از شرایط سرویس خود به هر علت رضایت مشتری خود را جلب ننموده ایم طبق قوانین مشتری میتواند خرید خود را فسخ  نماید  و  به  دلیل  حضور  محصولات خدماتی در ویترال شرایط  فسخ قرار داد  با جزییات ذکر شده  است تا مشتری ناراضی رضایتشان را از این بابت جلب نماییم

صفحه امانت داری هزینه پرداختی

رفع مسئولیت ویترال

 • null

  صنایع دستی ویترال

  با قوانین ویترال بیشتر آشنا شوید

رفع مسئولیت در شرایط خاص

در  شرایط  خاص  که در این بخش ذکر شده  است در صورتی که  مشتری  موارد  ذکر شده در  این  بخش را  رعایت  نکند  مجموعه  ویترال این حق را برای خود قائل میشود که رفع مسئولیت از خود انجام دهد و هیچ تعهدی نسبت به آن مشتری به خود نداشته و خدمات خود را به آن مشتری قطع نماید

صفحه رفع مسئولیت ویترال

قوانین مدیریت ویترال

 • null

  صنایع دستی ویترال

  با قوانین ویترال بیشتر آشنا شوید

ساختار یک پارچه مدیریت ویترال

شما در این قسمت با ساختار یک پارچه مدیریتی و نحوه ارتباط قسمت های مختلف ویترال از قبیل ارتباط مدیر بازاریابی و روابط عمومی با کارمندان ،مدیر عامل با مدیران،مدیرفنی با کارمندان فنی ،مدیر پروژه با مدیر عامل و مدیران مجموعه ،مدیر داخلی با مدیران را مشاهده خواهید نمود

صفحه قوانین کلی مدیریت ویترال

قوانین پشتیبانی آنلاین

 • null

  صنایع دستی ویترال

  با قوانین ویترال بیشتر آشنا شوید

قوانین پشتیبانی محصول ویترال

 رضایت مشتریان برای ویترال حائز اهمیت میباشد اما ویترال صرفا تحویل محصول با کیفیت را برای خود در اولویت قرار نمیدهد و پشتیبانی با کیفیت رادر دستور کار خود قرار خواهد داد و مشتریان پس از دریافت خدمات به صورت مطلوب از مزایایی پشتیبانی ویترال همواره برخوردار خواهند بود

صفحه پشتیبانی آنلاین

----------------

 • null

  صنایع دستی ویترال

  با قوانین ویترال بیشتر آشنا شوید

-----------------

ویترال برای گسترش و رقابت در بازار فروش سیستم بازاریابی را به وسیله متخصصین جامعه مجازی سلامت تدوین نموده است که این سیستم بازاریابی به صورت ریشه ای میباشد تا هیچگونه ضرری را شخص بازاریاب متحمل نشود این سیستم بازاریابی هر گونه فعالیت شبکه ای را رد مینماید

بزودی تدوین میگردد

قوانین صنایع دستی ویترال به حمایت از مشتریان میپردازد

قوانین صنایع دستی ویترال به حمایت از تولیدکنندگان میپردازد

قوانین صنایع دستی ویترال