logo
صنایع دستی ویترال
بزرگترین مجموعه کارآفرینی و تولید محصول عمومی صنایع دستی درجهان

چشم انداز صنایع دستی ویترال

شمادر چشم انداز ویترال آینده ای مشخص را که مدیران این مجموعه برای پیشرفت این مجموعه در نظر گرفته شده است را مطالعه مینمایید در این چشم انداز آینده ای واضح برای تولیدکنندگان و کارمندان بیان شده است و میبایست تمام مجموعه از این چشم انداز پیروی نمایند تا به محبوبیت این مجموعه نزد مشتریان منجر شود.

قوانین مبادله و فرآیند های تجارت الکترونیکی ویترال

cheshmandaz3

ایجاد توازن و هماهنگی در ارائه محصولات تولید کنندگان به مشتریان

مبادلات و ارتباطات در دنیای الکترونیک دارای قواعد و اصول خاص خود می باشد که هم پذیرنده و هم ارائه دهنده محتوا و مبادلات الکترونیکی باید شناخت لازم را پیدا کنند و در جهت رعایت این قوانین تلاش نمایند

cheshmandaz2

گسترش صنعت صنایع دستی در سراسر کشور

مجموعه صنایع دستی ویترال هیچ زمانی کوچکترین موارد قانونی را از مشتریان خود پنهان نکرده است و پنهان نخواهد کرد به همین دلیل هیچ نقطه تاریک و نامفهومی در بین این قوانین وجود نخواهد داشت

cheshmandaz1

توسعه و همکاری با استادکاران سراسر کشور

برای آگاه سازی مشتریان ویترال قوانین اینترنتی تعیین شده توسط وزارت صنعت و معدن را منتشر کرده است تا قضاوت در تمام امور با این قوانین صورت گیرد و مجموعه صنایع دستی ویترال موظف به پیروی از این وانین خواهد بود

چشم انداز بازار های ایجاد شده ویترال

چشم انداز بازار ایجاد شده ویترال


جایگزینی درصدی از بازار صنعتی به دستی

 • null

  ویترال

  با چشم انداز ویترال بیشتر آشنا شوید

ارتقا سطح درآمد و بهادادن به کار هنری

 • null

  ویترال

  با چشم انداز ویترال بیشتر آشنا شوید

هدف گذاری در صادرات صنایع دستی ایران

 • null

  ویترال

  با چشم انداز ویترال بیشتر آشنا شوید


چشم انداز افق کوتاه مدت ویترال

چشم انداز افق کوتاه مدت ویترال


آنالیز و تجزیه و تحلیل وضعیت صنایع دستی ایران

 • null

  ویترال

  با چشم انداز ویترال بیشتر آشنا شوید

برقراری تعادل بین کیفیت ، قیمت و خدمات

 • null

  ویترال

  با چشم انداز ویترال بیشتر آشنا شوید

تثبیت در نمودار های صعودی و نزولی بازار هدف

 • null

  ویترال

  با چشم انداز ویترال بیشتر آشنا شوید


چشم انداز افق میان مدت ویترال

چشم انداز افق کوتاه میان مدت ویترال


بهبود رشد اقتصادی از بازار گردشگری و توریستی

 • null

  ویترال

  با چشم انداز ویترال بیشتر آشنا شوید

ساختار بندی پایه ای در تمام سطوح مجموعه ویترال

 • null

  ویترال

  با چشم انداز ویترال بیشتر آشنا شوید

همکاری منظم با تولیدکنندگان در مسیر رشد ویترال

 • null

  ویترال

  با چشم انداز ویترال بیشتر آشنا شوید


چشم انداز افق بلند مدت ویترال

چشم انداز افق بلند مدت ویترال


آنالیز و تجزیه و تحلیل وضعیت صنایع دستی ایران

 • null

  ویترال

  با چشم انداز ویترال بیشتر آشنا شوید

برقراری تعادل بین کیفیت ، قیمت و خدمات

 • null

  ویترال

  با چشم انداز ویترال بیشتر آشنا شوید

تثبیت در نمودار های صعودی و نزولی بازار هدف

 • null

  ویترال

  با چشم انداز ویترال بیشتر آشنا شوید


چشم انداز ویترال در جامعه مجازی سلامت

چشم انداز ویترال در جامعه مجازی سلامت


بهبود رشد اقتصادی از بازار گردشگری و توریستی

 • null

  ویترال

  با چشم انداز ویترال بیشتر آشنا شوید

ساختار بندی پایه ای در تمام سطوح مجموعه ویترال

 • null

  ویترال

  با چشم انداز ویترال بیشتر آشنا شوید

همکاری منظم با تولیدکنندگان در مسیر رشد ویترال

 • null

  ویترال

  با چشم انداز ویترال بیشتر آشنا شوید


This is custom heading element

This is custom heading element
This is custom heading element