logo
صنایع دستی ویترال
بزرگترین مجموعه کارآفرینی و تولید محصول عمومی صنایع دستی درجهان

ماموریت صنایع دستی ویترال

 

ماموریت ویترال توسعه زندگی انسانها با استفاده از دستان ماهر میباشد در این بین این مجموعه ماموریت های خود را به چند قسمت تقسیم نموده است که الزامی میباشد تمام اعضای این مجموعه از آن پیروی نمایند که در این قسمت به آنها اشاره خواهد شد.

mamoriatvitral3

تکامل و تکمیل مسیر زندگی با همکاری افراد ماهر

مبادلات و ارتباطات در دنیای الکترونیک دارای قواعد و اصول خاص خود می باشد که هم پذیرنده و هم ارائه دهنده محتوا و مبادلات الکترونیکی باید شناخت لازم را پیدا کنند و در جهت رعایت این قوانین تلاش نمایند

mamoriatvitral1

گسترش و بالا بردن سطح کیفی زندگی انسان ها

برای آگاه سازی مشتریان ویترال قوانین اینترنتی تعیین شده توسط وزارت صنعت و معدن را منتشر کرده است تا قضاوت در تمام امور با این قوانین صورت گیرد و مجموعه صنایع دستی ویترال موظف به پیروی از این وانین خواهد بود

mamoriatvitral2

پیشروی به سوی موفقیت ها و آرزو ها

مجموعه صنایع دستی ویترال هیچ زمانی کوچکترین موارد قانونی را از مشتریان خود پنهان نکرده است و پنهان نخواهد کرد به همین دلیل هیچ نقطه تاریک و نامفهومی در بین این قوانین وجود نخواهد داشت

ماموریت صنایع دستی ویترال

ماموریت صنایع دستی ویترال


جلو بردن مقاصد بنیادی و اصلاح کننده

 • null

  ویترال

   با ماموریت ویترال بیشتر آشنا شوید

فلسفه وجودی مشخص و قاطع در بازار صنایع دستی

 • null

  ویترال

   با ماموریت ویترال بیشتر آشنا شوید

مشارکت در رشد فکری و شخصیتی افراد جامعه

 • null

  ویترال

   با ماموریت ویترال بیشتر آشنا شوید


ماموریت هر مدیر عامل ویترال

چشم انداز افق کوتاه مدت ویترال


استفاده از رهنمودهای تولیدکنندگان در صنعت دست

 • null

  ویترال

  با ماموریت ویترال بیشتر آشنا شوید

حرکت همه جانبه در چارچوب همکاری و همیاری مشترک

 • null

  ویترال

  با ماموریت ویترال بیشتر آشنا شوید

ارزشمند و گرانبها بودن آثار صنایع دستی

 • null

  ویترال

  با ماموریت ویترال بیشتر آشنا شوید


ماموریت جامعه مجازی سلامت

ماموریت جامعه مجازی سلامت در ویترال


همیاری رساندن به نیازمندان و بیماران سرطانی

 • null

  ویترال

   با ماموریت ویترال بیشتر آشنا شوید

مشتریلن تعیین کننده انگیزه و رشد تفکری ویترال

 • null

  ویترال

   با ماموریت ویترال بیشتر آشنا شوید

مشتریان همراه همیشگی در راه تفکرات ویترال

 • null

  ویترال

   با ماموریت ویترال بیشتر آشنا شوید


ماموریت استادکاران صنایع دستی ویترال

چشم انداز افق بلند مدت ویترال


بزودی عنوان این قسمت درج میشود

 • null

  ویترال

  با ماموریت ز ویترال بیشتر آشنا شوید

بزودی عنوان این قسمت درج میشود

 • null

  ویترال

  با ماموریت ز ویترال بیشتر آشنا شوید

بزودی عنوان این قسمت درج میشود

 • null

  ویترال

  با ماموریت ز ویترال بیشتر آشنا شوید


ماموریت سرمایه گذاران و حمایتگران ویترال

چشم انداز ویترال در جامعه مجازی سلامت


بزودی عنوان این قسمت درج میشود

 • null

  ویترال

  با چشم انداز ویترال بیشتر آشنا شوید

بزودی عنوان این قسمت درج میشود

 • null

  ویترال

  با چشم انداز ویترال بیشتر آشنا شوید

بزودی عنوان این قسمت درج میشود

 • null

  ویترال

  با ماموریت ویترال بیشتر آشنا شوید


This is custom heading element

This is custom heading element
This is custom heading element