logo
صنایع دستی ویترال
بزرگترین مجموعه کارآفرینی و تولید محصول عمومی صنایع دستی درجهان

برنامه های صنایع دستی ویترال

ویترال برای خود بازه های زمانی  بازه های موفقیت مشخصی تعیین نموده است و آنها را پیش بینی نموده است که آنها را برنامه معرفی مینماید برنامه های ویترال به صورت مشخص برای موفقیت کارمندان و تولیدکنندگان میباشد و موفقیت این مجموعه رضایت و خرسندی مشتریان این مجموعه میباشد.

barname hay vitral1

بالا بردن درصد تولید به جای مصرف گرایی

مبادلات و ارتباطات در دنیای الکترونیک دارای قواعد و اصول خاص خود می باشد که هم پذیرنده و هم ارائه دهنده محتوا و مبادلات الکترونیکی باید شناخت لازم را پیدا کنند و در جهت رعایت این قوانین تلاش نمایند

barname hay vitral3

ایجاد اشتغال و محیط درآمد زایی در جامعه

مجموعه صنایع دستی ویترال هیچ زمانی کوچکترین موارد قانونی را از مشتریان خود پنهان نکرده است و پنهان نخواهد کرد به همین دلیل هیچ نقطه تاریک و نامفهومی در بین این قوانین وجود نخواهد داشت

barname hay vitral1

دستیابی به تمام بازار های صنایع دستی کشور

برای آگاه سازی مشتریان ویترال قوانین اینترنتی تعیین شده توسط وزارت صنعت و معدن را منتشر کرده است تا قضاوت در تمام امور با این قوانین صورت گیرد و مجموعه صنایع دستی ویترال موظف به پیروی از این وانین خواهد بود

هدایت برنامه ویترال در یک سال

هدایت برنامه ویترال در یک سال


ارتقا و سرعت بخشیدن به سایت با طراحی اختصاصی

 • null

  ویترال

  با برنامه های ویترال بیشتر آشنا شوید

رساندن تعداد محصولات به بیش از 10000 محصول

 • null

  ویترال

  با برنامه های ویترال بیشتر آشنا شوید

گسترش تعداد کارمندان و افزودن استادکاران حرفه ای

 • null

  ویترال

  با برنامه های ویترال بیشتر آشنا شوید


هدایت برنامه ویترال در سه سال

هدایت برنامه ویترال در سه سال


گسترش وب سایت و کد نویسی پیشرفته

 • null

  ویترال

  با برنامه های ویترال بیشتر آشنا شوید

افزایش تعداد محصولات سایت تا سقف 50000

 • null

  ویترال

  با برنامه های ویترال بیشتر آشنا شوید

تحت پوشش قرار دادن تمام استان های کشور

 • null

  ویترال

  با برنامه های ویترال بیشتر آشنا شوید


هدایت برنامه ویترال در پنج سال

هدایت برنامه ویترال در پنج سال


ایجاد نمایندگی در سرتاسر دنیا

 • null

  ویترال

  با برنامه های ویترال بیشتر آشنا شوید

تسخیر بازار های اروپایی و آسیایی صنایع دستی

 • null

  ویترال

  با برنامه های ویترال بیشتر آشنا شوید

وارد شدن به حوزه صادرات و واردات محصول

 • null

  ویترال

  با برنامه های ویترال بیشتر آشنا شوید


هدایت برنامه مدیران عامل

هدایت برنامه مدیران عامل ویترال


بزودی بزودی بزودی بزودی بزودی

 • null

  ویترال

  با استراتژی ویترال بیشتر آشنا شوید

بزودی بزودی بزودی بزودی بزودی

 • null

  ویترال

  با استراتژی ویترال بیشتر آشنا شوید

بزودی بزودی بزودی بزودی بزودی

 • null

  ویترال

  با استراتژی ویترال بیشتر آشنا شوید


هدایت برنامه سرمایه گذاران و همایتگران و یترال

هدایت برنامه سرمایه گذاران و حمایتگران ویترال


بزودی بزودی بزودی بزودی بزودی

 • null

  ویترال

  با استراتژی ویترال بیشتر آشنا شوید

بزودی بزودی بزودی بزودی بزودی

 • null

  ویترال

  با استراتژی ویترال بیشتر آشنا شوید

بزودی بزودی بزودی بزودی بزودی

 • null

  ویترال

  با استراتژی ویترال بیشتر آشنا شوید


This is custom heading element

This is custom heading element
This is custom heading element