logo
صنایع دستی ویترال
بزرگترین مجموعه کارآفرینی و تولید محصول عمومی صنایع دستی درجهان

اهداف صنایع دستی ویترال

هدف ها در ویترال پیروزی هایی میباشند که بعد از هر پیروزی میبایست مقدمات پیروزی بعدی را فراهم نموده و در آن حرکت نماییم هر هدف در ویترال میبایست جهت های مشخصی را طی نماید مجموعه ای از این هدف ها موفقیت را شکل میدهد شما را به بازدید از موفقیت های آینده ویترال دعوت مینماییم.

ahdafvitral2

کسب تمام موفقیت های موجود در صنایع دستی

مجموعه صنایع دستی ویترال هیچ زمانی کوچکترین موارد قانونی را از مشتریان خود پنهان نکرده است و پنهان نخواهد کرد به همین دلیل هیچ نقطه تاریک و نامفهومی در بین این قوانین وجود نخواهد داشت

ahdafvitral

پیروزی در تمام مسیر های پیشرو مجموعه ویترال

مبادلات و ارتباطات در دنیای الکترونیک دارای قواعد و اصول خاص خود می باشد که هم پذیرنده و هم ارائه دهنده محتوا و مبادلات الکترونیکی باید شناخت لازم را پیدا کنند و در جهت رعایت این قوانین تلاش نمایند

ahdafvitral1

هدف گذاری برای رشد تک تک اعضای مجموعه

برای آگاه سازی مشتریان ویترال قوانین اینترنتی تعیین شده توسط وزارت صنعت و معدن را منتشر کرده است تا قضاوت در تمام امور با این قوانین صورت گیرد و مجموعه صنایع دستی ویترال موظف به پیروی از این وانین خواهد بود

اهداف اولیه صنایع دستی ویترال

اهداف اولیه(عاطفی،شناختی عمومی)


بزودی بزودی بزودی بزودی بزودی

 • null

  ویترال

  با اهداف ویترال بیشتر آشنا شوید

بزودی بزودی بزودی بزودی بزودی

 • null

  ویترال

  با اهداف ویترال بیشتر آشنا شوید

بزودی بزودی بزودی بزودی بزودی

 • null

  ویترال

  با اهداف ویترال بیشتر آشنا شوید


اهداف واسطه ای صنایع دستی ویترال

اهداف واسطه ای(عاطفی تجاری،عاطفی انسانی،شناختی جمعیتی،شناختی محیطی)


بزودی بزودی بزودی بزودی بزودی

 • null

  ویترال

  با اهداف ویترال بیشتر آشنا شوید

بزودی بزودی بزودی بزودی بزودی

 • null

  ویترال

  با اهداف ویترال بیشتر آشنا شوید

بزودی بزودی بزودی بزودی بزودی

 • null

  ویترال

  با اهداف ویترال بیشتر آشنا شوید


اهداف پایانی صنایع دستی ویترال

اهداف پایانی (موفقیت عاطفی ریشه ای ، موفقیت شناختی ریشه ای ،موفقیت مقطعی و دوره ای)


بزودی بزودی بزودی بزودی بزودی

 • null

  ویترال

  با اهداف ویترال بیشتر آشنا شوید

بزودی بزودی بزودی بزودی بزودی

 • null

  ویترال

  با اهداف ویترال بیشتر آشنا شوید

بزودی بزودی بزودی بزودی بزودی

 • null

  ویترال

  با اهداف ویترال بیشتر آشنا شوید


اهداف در ویترال برای مدیران عامل

اهداف در ویترال برای مدیران عامل


بزودی بزودی بزودی بزودی بزودی

 • null

  ویترال

  با استراتژی ویترال بیشتر آشنا شوید

بزودی بزودی بزودی بزودی بزودی

 • null

  ویترال

  با استراتژی ویترال بیشتر آشنا شوید

بزودی بزودی بزودی بزودی بزودی

 • null

  ویترال

  با استراتژی ویترال بیشتر آشنا شوید


اهداف در ویترال برای حمایتگران و سرمایه گذاران

هدایت برنامه سرمایه گذاران و حمایتگران ویترال


بزودی بزودی بزودی بزودی بزودی

 • null

  ویترال

  با استراتژی ویترال بیشتر آشنا شوید

بزودی بزودی بزودی بزودی بزودی

 • null

  ویترال

  با استراتژی ویترال بیشتر آشنا شوید

بزودی بزودی بزودی بزودی بزودی

 • null

  ویترال

  با استراتژی ویترال بیشتر آشنا شوید


This is custom heading element

This is custom heading element
This is custom heading element