logo
صنایع دستی ویترال
بزرگترین مجموعه کارآفرینی و تولید محصول عمومی صنایع دستی درجهان

استراتژی صنایع دستی ویترال

ما در ویترال حالتی خاص و پویا را در هر لحظه ایجاد مینماییم که استراتژی آن را معرفی مینماییم و استراتژی های ویترال در چند قسمت به صورت مختصر معرفی مینماییم تا مشتریان و تولیدکنندگان و کارمندان ما هر لحظه به ایجاد بسته هایی خاص برای پیشبرد اهداف خود فراهم مینماییم تا پیشرفت نمایید.

estrategivitral3

استفاده از استراتژی های خاص در محیط مجازی

مبادلات و ارتباطات در دنیای الکترونیک دارای قواعد و اصول خاص خود می باشد که هم پذیرنده و هم ارائه دهنده محتوا و مبادلات الکترونیکی باید شناخت لازم را پیدا کنند و در جهت رعایت این قوانین تلاش نمایند

estrategivitral2

استراتژی افزایش سرعت رشد مجموعه ویترال

مجموعه صنایع دستی ویترال هیچ زمانی کوچکترین موارد قانونی را از مشتریان خود پنهان نکرده است و پنهان نخواهد کرد به همین دلیل هیچ نقطه تاریک و نامفهومی در بین این قوانین وجود نخواهد داشت

estrategivitral1

راهکارهایی جهت افزایش بهره وری مجموعه ویترال

برای آگاه سازی مشتریان ویترال قوانین اینترنتی تعیین شده توسط وزارت صنعت و معدن را منتشر کرده است تا قضاوت در تمام امور با این قوانین صورت گیرد و مجموعه صنایع دستی ویترال موظف به پیروی از این وانین خواهد بود

قیمتگذاری،مشتریان،بازاریابی،رقبا

قيمتگذاري • مشتريان •رقبا •بازاريابي صنایع دستی


جایگزینی درصدی از بازار صنعتی به دستی

 • null

  ویترال

  با استراتژی ویترال بیشتر آشنا شوید

ارتقا سطح درآمد و بهادادن به کار هنری

 • null

  ویترال

  با استراتژی ویترال بیشتر آشنا شوید

هدف گذاری در صادرات صنایع دستی ایران

 • null

  ویترال

  با استراتژی ویترال بیشتر آشنا شوید


بازارهدف،توزیع با تکنولوژی،تبلیغات

بازار هدف • توزيع •تکنولوژي • تبليغات صنایع دستی


توزیع یکنواخت محصولات ویترال در سراسر کشور

 • null

  ویترال

  با استراتژی ویترال بیشتر آشنا شوید

ارزیابی تکنولوژی و استفاده استراتژیکی از آن

 • null

  ویترال

  با استراتژی ویترال بیشتر آشنا شوید

تبلیغات هدفمند و اصولی در بازار هدف

 • null

  ویترال

  با استراتژی ویترال بیشتر آشنا شوید


قوانین محلی و دولتی، شرایط اقتصادی

ماليات•قوانين محلي و دولتي •شرايط اقتصادي صنایع دستی


راهبرد های رعایت سطوح مدیریتی مجموعه ویترال

 • null

  ویترال

  با استراتژی ویترال بیشتر آشنا شوید

رعایت قوانین و مسیر هنجار های جامعه

 • null

  ویترال

  با استراتژی ویترال بیشتر آشنا شوید

استراتژی قمیت گذاری در شرایط اقتصادی گوناگون

 • null

  ویترال

  با استراتژی ویترال بیشتر آشنا شوید


استراتژی مدیرعامل ها

استراتژی مدیر عاملها صنایع دستی


آنالیز و تجزیه و تحلیل وضعیت صنایع دستی ایران

 • null

  ویترال

  با استراتژی ویترال بیشتر آشنا شوید

برقراری تعادل بین کیفیت ، قیمت و خدمات

 • null

  ویترال

  با استراتژی ویترال بیشتر آشنا شوید

تثبیت در نمودار های صعودی و نزولی بازار هدف

 • null

  ویترال

  با استراتژی ویترال بیشتر آشنا شوید


استراتژی استادکاران صنایع دستی

استراتژی استادکاران صنایع دستی


بهبود رشد اقتصادی از بازار گردشگری و توریستی

 • null

  ویترال

  با استراتژی ویترال بیشتر آشنا شوید

ساختار بندی پایه ای در تمام سطوح مجموعه ویترال

 • null

  ویترال

  با استراتژی ویترال بیشتر آشنا شوید

همکاری منظم با تولیدکنندگان در مسیر رشد ویترال

 • null

  ویترال

  با استراتژی ویترال بیشتر آشنا شوید


This is custom heading element

This is custom heading element
This is custom heading element