logo
صنایع دستی ویترال
بزرگترین مجموعه کارآفرینی و تولید محصول عمومی صنایع دستی درجهان

طرح تجاری صنایع دستی ویترال

شما را به مطالعه طرح تجاری ویترالدعوت مینماییم قانون تجارت میگویید طرح تجاری یک مجموعه میبایست محرمانه باشد اما برا اساس منشور جامعه مجازی سلامت محرمانه بودن طرحی که میتواند بر زندگی انسان ها تاثییر گذار باشد به نفع انسانیت نمیباشد و تمامی اجتماع های تابع این سازمان میبایست طرح تجاری های خود را بر اساس منشور تجارت این سازمان منتشر شود بر این اساس در صورتی که اجتماع هایی همانند ایجاد شود به رقابت هر چه سالمتر خواهند پرداخت و در صورتی که هر اجتماعی از اجتماع دیگر کپی نماید محکوم به شکست میباشد طرح تجاری این مجموعه میتواند به شناخت و توسعه هر چه بهتر زندگی انسانها کمک نمایید

طرح تجاری صنایع دستی عمومی

 • null

  صنایع دستی ویترال

   با طرح تجاری ویترال بیشتر آشنا شوید

تولید صنایع دستی توسط تولیدکنندگان ویترال

تولید کنندگان صنایع دستی ویترال با تقویت عملکرد و نظامندی اصولی در تمام ابعاد تولید محصول و در نظر گیری ذوق و سلیقه مشتری در نوع طراحی و حتی کاربردی بودن محصول از نظر استحکام لازم  و طریقه مصرف و دیگر جوانب موجود را کاملا رعایت کرده است. تولید کنندگان صنایع دستی ویترال از بین عموم مردم انتخاب و همکاری صورت میگیرد

طرح تجاری صنایع دستی جهانی

 • null

  صنایع دستی ویترال

   با طرح تجاری ویترال بیشتر آشنا شوید

حفظ ارزشهای تاریخی صنایع دستی ایرانی

حفظ و معرفی ارزش های تاریخی و فرهنگی صنایع دستی ایران و توسعه بازار های صنایع دستی در تمام کشور های دنیا و ارتقا سطح کیفی محصولات ارائه شده به مشتریان با استفاده از اصول بسته بندی و طراحی محصولات . مجموعه صنایع دستی ویترال در جهت ترمیم و تقویت زیرساخت های هنر صنعت دست و ترویج این میراث گرانبهای ایران همواره در تلاش خواهد بود

طرح تجاری صنایع دستی ایرانی

 • null

  صنایع دستی ویترال

   با طرح تجاری ویترال بیشتر آشنا شوید

ایجاد محصولات صنایع دستی جهانی

شناسایی و پژوهش درباره ی صنعت دست در بازار های جهانی یکی از مسئولیت های مجموعه صنایع دستی ویترال در جهت رشد و گسترش تمام ابعاد این صنعت می باشد که جهت برخورداری دانشی تمام مردم جهان از فرهنگ دیگر کشور ها پایه گذاری می شودتا آداب و رسوم تمام اقوام در دسترس همگانی قرار گیرد

طرح تجاری بهبود رشد صنایع دستی

 • null

  صنایع دستی ویترال

   با طرح تجاری ویترال بیشتر آشنا شوید

در آمد زایی افراد نیازمند با تولید محصول

با توجه با این موضوع که ایران کشوری توریستی و گردشگری از لحاظ منطقه و جغرافیایی محسوب می شود و در تمام سال پذیرای مسافرین از تمام نقاط جهان است پس موقعیت مناسبی جهت درامد زایی و عرضه محصولات دستی که افراد نیازمند تولید می کنند می باشد که مجموعه صنایع دستی ویترال این موقعیت را برای تولید کنندگان خود فراهم خواهد اورد

ترغیب تولید صنایع دستی

 • null

  صنایع دستی ویترال

   با طرح تجاری ویترال بیشتر آشنا شوید

برنامه های آموزشی صنایع دستی

متعاقبا هر سازمان و مجموعه ای که از لحاظ اموزشی و سطح علمیکارکنان در زمینه تخصصی با کیفیت تری برخودار باشد موفقیت های بیشتری را در انواع جهات کسب میکند از همین رو مجموعه صنایع دستی ویترال با اعتماد به کارکنان و برنامه ریزی هدفمند و سازنده و آموزش های علمی برای ارتقا قابلیت هر چه بیشتر و بهتر کارکنان از نظر فکری همواره در حال تلاش می باشد

جایگزینی محصول صنایع دستی با صنعتی

 • null

  صنایع دستی ویترال

  با طرح تجاری ویترال بیشتر آشنا شوید

توجیه پذیری تولیددست ساز با کیفیت و ارزان

از جمله مزایای جایگزینی محصولات صنایع دستی با صنعتی حذف دستگاه های خودکار که باعث از بین رفتن اشتغال در سطح کشور شده است و تعامل برقرار کردن محصول با تولید کننده به صورت مستقیم را برقرار میکند و از تولیدات انبوه با طرح و کارایی تکراری پرهیز خواهد شد . در آخر کمک به تلاش فردی هر شخص برای نشان دادن توانایی های خود در صنعت دست