logo
صنایع دستی ویترال
بزرگترین مجموعه کارآفرینی و تولید محصول عمومی صنایع دستی درجهان

ریاست کل صنایع دستی ویترال

ریاست کل صنایع دستی ویترال قسمت بسیار ویژه ای در این مجموعه به حساب می آید چرا که تمام محیط فعالیتی این مجموعه در آن وجود دارد که در صورتی که شناخت کامل بر تمامی افراد حاضر در این مجموعه ایجاد شود میتواند باعث شکوفایی کامل در حوزه صنایع دستی شود امید است با مطالعه این قسمت دست آورد های کاملی از این مجموعه برای به ارمغان بیایید

مدیران کل صنایع دستی ویترال


امیر ذبیحی عضو اولیه و مدیر کل صنایع دستی ویترال میباشد که جزو سه عضو ارشد ریاست کل ویترال میباشد این شخص یکی از الگوهای فعال در این مجموعه میباشد

فاکتورهای مورد تایید امیر ذبیحی


عضو اولیه صنایع دستی ویترالمدیر کل صنایع دستی ویترالعضو اصلی مجمع موسسین صنایع دستی ویترالقدرت تصمیم گیری در صنایع دستی ویترال 25%دارای حق وتو در صنایع دستی ویترال نمیباشد50%حق انتخاب مدیر عامل را دارا میباشد25%حق عزل مدیر عامل را دارا میباشد45%حق انتخاب سرمایه گذاری انحصاری در ویترال رسیدگی به گزارش مجمع عمومی عادی و تصویب آن رسیدگی به گزارش مجمع موسسین و تصویب آنرسیدگی به کلیه اوراق سهام و پذیره نویسان شرکتهای تابعرسیدگی به احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکتهای تابعرسیدگی به گزارش شرکت های تابع جهت اطمینان سازی از پرداخت اقلاَ 35 درصد از تعهدات پذیره نویسان تصویب اساسنامه شرکتهای تابع و در صورت لزوم ، اصلاح آن به همراه مدیر عامل آن شرکتهامعرفی کامل امیر ذبیحی

جامعه مجازی سلامت دارای بالاترین قدرت تصمیم گیری در صنایع دستی ویترال میباشد که جزو سه عضو ارشد ریاست کل ویترال میباشد که ریاست آن توسط مجمع عمومی و به تایید کمیته مربوطه در این جامعه انتخاب میشود

فاکتورهای مورد تایید جامعه مجازی سلامت


عضو اصلی مجمع موسسین صنایع دستی ویترالقدرت تصمیم گیری در صنایع دستی ویترال 50%دارای حق وتو در صنایع دستی ویترال میباشد50%حق عزل مدیر عامل را دارا میباشدعزل پرسنل هر مدیر عامل را دارا میباشدجریمه هر مدیر عامل را دارا میباشد10%حق انتخاب سرمایه گذاری انحصاری در ویترال رسیدگی به گزارش مجمع عمومی عادی و تصویب آن رسیدگی به گزارش مجمع موسسین و تصویب آن رسیدگی به گزارش مجمع موسسین و تصویب آنرسیدگی به کلیه اوراق سهام و پذیره نویسان شرکتهای تابعرسیدگی به احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکتهای تابعرسیدگی به گزارش شرکت های تابع جهت اطمینان سازی از پرداخت اقلاَ 35 درصد از تعهدات پذیره نویسان تصویب اساسنامه شرکتهای تابع و در صورت لزوم ، اصلاح آن به همراه مدیر عامل آن شرکتهامعرفی کامل جامعه مجازی سلامت در ویترال

امین عباسی بنیانگذار و موسس صنایع دستی ویترال میباشد که جزو سه عضو ارشد ریاست کل ویترال میباشد این شخص یکی از الگوهای فعال در این مجموعه میباشد

فاکتورهای مورد تایید امین عباسی


بیانگذار و موسس صنایع دستی ویترالمدیر کل صنایع دستی ویترالعضو اصلی مجمع موسسین صنایع دستی ویترالقدرت تصمیم گیری در صنایع دستی ویترال 25%دارای حق وتو در صنایع دستی ویترال نمیباشد50%حق انتخاب مدیر عامل را دارا میباشد25%حق عزل مدیر عامل را دارا میباشد45%حق انتخاب سرمایه گذاری انحصاری در ویترال رسیدگی به گزارش مجمع عمومی عادی و تصویب آن رسیدگی به گزارش مجمع موسسین و تصویب آنرسیدگی به کلیه اوراق سهام و پذیره نویسان شرکتهای تابعرسیدگی به احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکتهای تابعرسیدگی به گزارش شرکت های تابع جهت اطمینان سازی از پرداخت اقلاَ 35 درصد از تعهدات پذیره نویسان تصویب اساسنامه شرکتهای تابع و در صورت لزوم ، اصلاح آن به همراه مدیر عامل آن شرکتهامعرفی کامل امین عباسی

ما در این تب ها قصد داشته ایم با زیر ساخت های مدیریتی خانواده صنایع دستی ویترال را بهتر معرفی نماییم این قسمت برای درک تک تک اعضایی که در این خانواده فعالیت مینمایند امری ضروری میباشد و پیشنهاد مینماییم در صورتی که حتی اگر یک فرد در پایین ترین قسمت این چارت فعالیت مینمایید در صورت شناخت کامل این زیر ساخت میتوانید در بالاترین سطح ممکن این مجموعه جایگاه خود را ایجاد نمایید

تب های معرفی زیر ساخت ریاست صنایع دستی ویترال


چارت سازمانی

چارتهای سازمانی صنایع دستی ویترال


من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

صفحه چارتهای سازمانی صنایع دستی ویترال
مجمع عمومی موسسین

مجمع عمومی موسسین صنایع دستی ویترال


من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

صفحه مجمع عمومی صنایع دستی ویترال
مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی عادی صنایع دستی ویترال


من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

صفحه مجمع عمومی عادی صنایع دستی ویترال
هیئت مدیره

انواع هیئت مدیره صنایع دستی ویترال


من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

صفحه انواع هیئت مدیره صنایع دستی ویترال
مدیر عامل

مدیر عامل صنایع دستی ویترال


من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

صفحه مدیر عامل صنایع دستی ویترال
اطلاعیه اجلاس

اطلاعیه اجلاس صنایع دستی ویترال


من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

صفحه اطلاعیه اجلاس صنایع دستی ویترال
بازار

معرفی بازار ایجاد شده صنایع دستی ویترال


من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

صفحه معرفی بازار ایجاد شده صنایع دستی ویترال
اکوسیستم درامدی

اکوسیستم در آمد ها در صنایع دستی ویترال


من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

صفحه اکوسیستم در آمدها در صنایع دستی ویترال
جامعه مجازی سلامت

جامعه مجازی سلامت در صنایع دستی ویترال


من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

صفحه جامعه مجازی سلامت در صنایع دستی ویترال
شرکت های تابع

شرکت های تابع صنایع دستی ویترال


من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

صفحه شرکت های تابع صنایع دستی ویترال

در این صفحه بزودی محتوا قرار میگیرد

در این صفحه بزودی محتوا قرار میگیرد
در این صفحه بزودی محتوا قرار میگیرد