logo
صنایع دستی ویترال
بزرگترین مجموعه کارآفرینی و تولید محصول عمومی صنایع دستی درجهان

پیشنهادات و انتقادات ویترال

صفحه انتقادات و پیشنهادات ویترال برای مشتریان ویترال طراحی شده است تا با توجه به تفکرات مجموعه صنایع دستی ویترال آزادی بیان را به مشتری دهد و انتقادات خود را به این مجموعه اعلام نماید. بنابراین اگر انتقاد و یا پیشنهادی در جهت بهبود مجموعه صنایع دستی ویترال از طریق همین بخش ما پذیرای شما خواهیم بود و سخن شما برای ما بسیار ارزشمند و قابل احترام است و این اطمینان را به شما خواهیم داد که از نکاتی که شما به مجموعه ویترال گوش زد میکنید پیگیری و برای رفع اشکالات و بهتر شدن هر چه بیشتر خدمات موجود حداکثر تلاش خود را انجام دهیم. ویترال همواره سعی دارد هر شرایطی بهترین عملکرد و بازدهی لازم را در کوتاهترین زمان ممکن داشته باشد.

انتفادات و پیشنهادات خود را از این قسمت به مدیران ارشد مجموعه منتقل نمایید

در صورتی که هرگونه انتقاد و پیشنهاد که در این قسمت ذکر نشده است دارید از همین بخش اقدام نمایید

درصورتی که از نحوه پاسخگویی اپراتور منزلساز انتقادیا پیشنهادی دارید از این بخش منتقل نمایید

در صورتی که نسبت به خدمات دریافتی از منزلساز انتقاد یا پیشنهاد دارید از این بخش اقدام نمایید

شما از طریق این بخش میتوانید انتقاد و سپس پیشنهاد نسبت به کارمندان مجموعه را منتقل نمایید

انتقاد پیشنهاد از نمایندگی

در این صفحه بزودی محتوا قرار میگیرد


من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ساختار مدیریتی در نمایندگیهای صنایع دستی
انتقاد پیشنهاد از بازاریاب

در این صفحه بزودی محتوا قرار میگیرد


من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

قوانین و هنجارها در نمایندگیهای صنایع دستی
انتقاد پیشنهاد از پرسنل

در این صفحه بزودی محتوا قرار میگیرد


من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

معرفی کلیت و ماهیت هر نمایندگی صنایع دستی
انتقاد پیشنهاد از زیرساخت ویترال

در این صفحه بزودی محتوا قرار میگیرد


من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

معرفی کلیت و ماهیت هر نمایندگی صنایع دستی
انتقاد پیشنهاد از استادکار

در این صفحه بزودی محتوا قرار میگیرد


من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

معرفی کلیت و ماهیت هر نمایندگی صنایع دستی
انتقاد پیشنهاد از محصول

در این صفحه بزودی محتوا قرار میگیرد


من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

معرفی کلیت و ماهیت هر نمایندگی صنایع دستی
یشنهاد به مدیر کل (2)

در این صفحه بزودی محتوا قرار میگیرد


من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

معرفی کلیت و ماهیت هر نمایندگی صنایع دستی

این مجموعه برای مشتریان ویترال ایجاد شده است پس برای تسریع در رسیدن به اهداف مجموعه با انتقادات و پیشنهادات خود ما را راهنمایی و کمک نمایید

انتقادات سازنده و پیشنهادات موثر در موفقیت هر مجموعه نقش حائز اهمیتی را ایفا می کند
ذکر هر گونه نظری حتی کوتاه و مختصر برای ما با ارزشمند می باشد