logo
صنایع دستی ویترال
بزرگترین مجموعه کارآفرینی و تولید محصول عمومی صنایع دستی درجهان

مکان فیزیکی ویترال

با توجه به اعتماد پیدا کردن مشتریان نسب به وب سایت صنایع دستی ویترال می بایست مکانی خارج از محیط مجازی معرفی شود . با توجه به اینکه وب سایت صنایع دستی ویترال با مجموعه منزلساز  مستقیم همکاری دارد و اهداف دو مجموعه در یک سیر تفکریپیموده می شود از لحاظ درصد اطمینان دوچندان می باشد

%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86-%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9%db%8c-%d9%88%db%8c%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%842

شما می توانید به صورت مستقیم و بی واسطه نظاره گر تمام عملکرد و پروسه کاری ویترال باشید چرا که اطمینان شما جزء ارزش های مجموعه می باشد

%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86-%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9%db%8c-%d9%88%db%8c%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%843

با توجه به محدود بودن  زمان و درصد مشغله ی کاری و اداری بالا در مکان فیزیکی مجموعه صنایع دستی ویترال پیشنهاد می کند تا تمام امور خود را از طریق کانال های ارتباطی تعیین شده پیگیری نمایید

%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86-%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9%db%8c-%d9%88%db%8c%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%841

با توجه به گسترش تعداد شعب مجموعه صنایع دستی ویترال ، شعبه مرکزی خود را جهت معرفی در این قسمت قرار داده است

در این صفحه بزودی محتوا قرار میگیرد

معرفی مکان فیزیکی کلی ویترال

مکان فیزیکی مدیران عامل استان تهران

در این صفحه بزودی محتوا قرار میگیرد


من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

قوانین و هنجارها در نمایندگیهای صنایع دستی
مکان های فیزیکی مدیران عامل استان البرز

در این صفحه بزودی محتوا قرار میگیرد


من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

معرفی کلیت و ماهیت هر نمایندگی صنایع دستی

بزودی در این قسمت محتوا قرار میگیرد

بزودی در این قسمت محتوا قرار میگیرد
بزودی در این قسمت محتوا قرار میگیرد