logo
صنایع دستی ویترال
بزرگترین مجموعه کارآفرینی و تولید محصول عمومی صنایع دستی درجهان

ارسال مدارک عضویت استادکار صنایع دستی

 ارسال مدارک عضویت استادکار به صورت کاملا قانونی انجام میگیرد. در جریان ارسال مدارک عضویت استادکار باید در زمان تعیین شده از سوی مجموعه مدارک را ارسال نماید. ارسال مدارک عضویت استادکار برای ایجاد محیطی امن برای استادکاران و مشتریان و نیز مجموعه ویترال بسیار ضروری میباشد. مدارک ارسالی از سوی استادکار در مجموعه ویترال در امنیت کامل قرار خواهد داشت.

ozviyatostadkar-madarkozvyat2

ایمن بودن محیط ارسال مدارک عضویت

محیط ارسال مدارک برای عضویت در مجموعه ویترال توسط متخصصان مجموعه تحت پوشش و حفاظت قرار دارد تا اطلاعات و مدارک ارسالی توسط استادکاران در محیطی غیر قابل نفوذ قرار بگیرند ایمن بودن محیط ارسال مدارک عضویت برای مجموعه ویترال بسیار مهم و جزو ملزومات است تا استادکاران و افراد دیگر بتوانند با خیالی آسوده تمامی مدارک را برای مجموعه ارسال نمایند و بهره کامل از اطلاعات برای طرفین احراز گردد

ozviyatostadkar-madarkozvyat3

تکمیل و توجه به جزئیات فرم عضویت استادکاران

در ارسال مدارک عضویت استادکار صنایع دستی باید اقدامات لازم صورت بگیرد و فرم های اطلاعاتی به درستی کامل شوند چرا که تکمیل و توجه به جزئیات فرم عضویت استادکاران بسیار مهم میباشد و افرادی که درخواست عضویت در مجموعه را دارند باید به تمامی قوانین و اجرایات اشراف کامل داشته باشند و فرم ها و مدارک خود را در جهت استفاده درست ارسال نمایند

ozviyatostadkar-madarkozvyat1

مدارک عضویت جهت معرفی استادکار در سایت

مدارک مورد نیاز جهت عضویت در سایت و معرفی اعضا توسط مجموعه به درستی معرفی میگردد مدارک شناسایی، تقدیرنامه ها،مدارک مهارتی وفنی وغیره افرادی که میخواهند خود را به عنوان استاد کار به مجموعه ویترال معرفی نمایند باید تک تک انها را تهیه و برای مجموعه ارسال نمایند مدارک عضویت جهت معرفی استادکار در سایت بارگذاری میگردند و افراد میتوانند به ان دسترسی داشته باشند

counter_bg

در این صفحه بزودی محتوا قرار میگیرد


من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ساختار مدیریتی در نمایندگیهای صنایع دستی
counter_bg

در این صفحه بزودی محتوا قرار میگیرد


من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

امکانات و زیر ساخت ها در نمایندگیهای صنایع دستی
counter_bg

در این صفحه بزودی محتوا قرار میگیرد


من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

قوانین و هنجارها در نمایندگیهای صنایع دستی
counter_bg

در این صفحه بزودی محتوا قرار میگیرد


من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

معرفی کلیت و ماهیت هر نمایندگی صنایع دستی
counter_bg

در این صفحه بزودی محتوا قرار میگیرد


من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

معرفی کلیت و ماهیت هر نمایندگی صنایع دستی
counter_bg

در این صفحه بزودی محتوا قرار میگیرد


من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

معرفی کلیت و ماهیت هر نمایندگی صنایع دستی

مرحله فعلی و مراحل بعدی که برای عضویت باید طی نمایید


شما در این مرحله مزایای مشخصی را برای نمایندگی خود میبایست با ساختار معرفی شده رعایت نمایید و از این ساختار برای نمایندگیهای خود اقدام نمایید رعایت تک تک این مراحل برای ثبت نمایندگی الزامی میباشد

صفحه ثبت نمایندگی حضور دارید

ارسال مدارک (مرحله سوم)

در این صفحه بزودی محتوا قرار میگیرد

در این صفحه بزودی محتوا قرار میگیرد
در این صفحه بزودی محتوا قرار میگیرد