logo
صنایع دستی ویترال
بزرگترین مجموعه کارآفرینی و تولید محصول عمومی صنایع دستی درجهان

قوانین نمایندگی صنایع دستی

قوانین نمایندگی برای سهولت در انجام کارها تهیه و تنظیم شده است. قوانین نمایندگی برای ایجاد محیطی امن و اعتماد سازی میان نمایندگی و مجموعه ویترال فراهم امده است و میتوانند زمینه همکاری محکم را برقرار کنند. در قوانین نمایندگی اصول ،موازین و قوانین جمهوری اسلامی ایران کاملا رعایت گردیده است. برای اعطای نمایندگی دانستن و اجرای قوانین نمایندگی حائز اهمیت بود و باید به دقت مورد مطالعه قرار گیرد.

ozviatnamayandegi-gavanin3

پیشبرد اهداف نمایندگی و مجموعه در یک مسیر

در هر مجموعه ای قوانین مزامین و نیز اهدافی وجود دارد که برای ایجاد یک همکاری دو طرفه و مناسب باید رعایت شوند و هر دو طرف به انها پایبند باشند تا همکاری ادامه یابد پیشبرد اهداف نمایندگی و مجموعه در یک مسیر یکی از مواردی است که باید در جریان همکاری فی مابین  مجموعه و نمایندگی به درستی انجام گیرد تا همه از مزایای ان برخوردار گردند

ozviatnamayandegi-gavanin2

جلوگیری از بروز مشکل بین اعضای مجموعه

رعایت قوانین برای اعضای مجموعه و نمایندگی ها الزامی است تا شرایط برخورد و فعالیت در مجموعه ویترال با همه یکسان باشد و در روند انجام کارها از بروز اشکال در میان اعضا جلوگیری شود و مجموعه بتواند با قدرت و بدون کمترین اشکالی به کار خود ادامه دهد  جلوگیری از بروز مشکل بین اعضای مجموعه یکی از ظوابط لازم الاجرا  برای همه اعضا و نمایندگی ها است

ozviatnamayandegi-gavanin1

قوانین نمایندگی جهت رعایت مرز های مجموعه

مجموعه ویترال برای پیشبرد اهداف و فعالیت های خود قوانینی دارد که باید توسط نمایندگی ها و اعضای انها رعایت گردند و از مرزهای مجموعه عدول نکرده و به قوانین پای بند باشند تا همه بتوانند به خوبی کار کنند قوانین نمایندگی جهت رعایت مرزهای مجموعه است و برای نمایندگی ها الزامی است تا انها را به درستی بدانند و به خوبی انجام دهند

counter_bg

در این صفحه بزودی محتوا قرار میگیرد


من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ساختار مدیریتی در نمایندگیهای صنایع دستی
counter_bg

در این صفحه بزودی محتوا قرار میگیرد


من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

امکانات و زیر ساخت ها در نمایندگیهای صنایع دستی
counter_bg

در این صفحه بزودی محتوا قرار میگیرد


من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

قوانین و هنجارها در نمایندگیهای صنایع دستی
counter_bg

در این صفحه بزودی محتوا قرار میگیرد


من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

معرفی کلیت و ماهیت هر نمایندگی صنایع دستی
counter_bg

در این صفحه بزودی محتوا قرار میگیرد


من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

معرفی کلیت و ماهیت هر نمایندگی صنایع دستی
counter_bg

در این صفحه بزودی محتوا قرار میگیرد


من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

معرفی کلیت و ماهیت هر نمایندگی صنایع دستی

مرحله فعلی و مراحل بعدی که باید طی نمایید برای ایجاد نمایندگی


07-min
صفحه قوانین الزامی نمایندگی حضور دارید

قوانین الزامی (مرحله دو)

شما در این مرحله مزایای مشخصی را برای نمایندگی خود میبایست با ساختار معرفی شده رعایت نمایید و از این ساختار برای نمایندگیهای خود اقدام نمایید رعایت تک تک این مراحل برای ثبت نمایندگی الزامی میباشد

در این صفحه بزودی محتوا قرار میگیرد

در این صفحه بزودی محتوا قرار میگیرد
در این صفحه بزودی محتوا قرار میگیرد