logo
صنایع دستی ویترال
بزرگترین مجموعه کارآفرینی و تولید محصول عمومی صنایع دستی درجهان

تایید هویت نمایندگی صنایع دستی

برای عضویت در مجموعه ویترال تایید هویت نمایندگی بسیار ضروری است. برای انجام کار در مجموعه ویترال تایید هویت نمایندگی یکی از اصول است که باید به ان توجه ویژه نمود. تایید هویت نمایندگی برای اعتمادسازی میان مجموعه و نمایندگی انجام میگردد. در مندرجات هویت باید فرد یا افرادی که اقدام به گرفتن نمایندگی مینمایند دارای هویت حقیقی و یا حقوقی مورد تایید باشند تا شرایط همکاری فی مابین به خوبی صورت بگیرد.

ozviatnamayandegi-hoviat3

تایید هویت کارمندان نمایندگی مجموعه

هر نمایندگی موظف است تا کلیه مدارک احراز هویت اعضاو کارمندان خود را در زمان مقرر در اختیار مجموعه ویترال قرار دهد. تایید هویت کارمندان نمایندگی مجموعه باید به درستی انجام بگیرد چرا که باید بدانند با چه کسانی کار میکنند و بتوانند به افراد اعتماد کرده و کارمندان را به خوبی و کامل از نظر حقیقی و حقوقی بشناسد و بتواند به انها اجازه فعالیت را بدهد

ozviatnamayandegi-hoviat2

تایید هویت استادکاران نمایندگی مجموعه

تایید هویت در مجموعه برای اخذ نمایندگی یکی از ملزوماتی است که باید توسط افراد خواستار ثبت نمایندگی صورت گیرد چرا که اهراز هویت جهت اعتماد سازی نمایندگی انجام میپذیرد تا همکاری فی مابین مجموعه ویترال و نمایندگی به صورت کاملا رسمی و قانونی صورت بگیرد و تمام حقوق حقیقی و حقوقی افراد در اخذ نمایندگی رعایت شده و طرفین اعتماد لازم را جهت کار داشته باشند

ozviatnamayandegi-hoviat1

اهراز هویت جهت اعتماد سازی نمایندگی

تمامی استادکاران فعال در نمایندگی ها باید به صورت حقیقی و حقوقی مورد تایید باشند تایید هویت استادکاران نمایندگی مجموعه باید به صورت کامل و درست صورت بپذیرد چرا که مجموعه ویترال باید در مورد استادکارانی که با انها کار میکند شناخت کافی و مناسب داشته باشد و بتواند به سهولت و با اطمینان به فعالیت و کار خود با استادکار ادامه دهد

counter_bg

در این صفحه بزودی محتوا قرار میگیرد


من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ساختار مدیریتی در نمایندگیهای صنایع دستی
counter_bg

در این صفحه بزودی محتوا قرار میگیرد


من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

امکانات و زیر ساخت ها در نمایندگیهای صنایع دستی
counter_bg

در این صفحه بزودی محتوا قرار میگیرد


من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

قوانین و هنجارها در نمایندگیهای صنایع دستی
counter_bg

در این صفحه بزودی محتوا قرار میگیرد


من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

معرفی کلیت و ماهیت هر نمایندگی صنایع دستی
counter_bg

در این صفحه بزودی محتوا قرار میگیرد


من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

معرفی کلیت و ماهیت هر نمایندگی صنایع دستی
counter_bg

در این صفحه بزودی محتوا قرار میگیرد


من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

معرفی کلیت و ماهیت هر نمایندگی صنایع دستی
counter_bg

در این صفحه بزودی محتوا قرار میگیرد


من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

معرفی کلیت و ماهیت هر نمایندگی صنایع دستی

مرحله فعلی و مراحل بعدی که باید طی نمایید برای ایجاد نمایندگی


تایید هویت نمایندگی
صفحه تایید هویت نمایندگی حضور دارید

تایید هویت (مرحله چهار)

شما در این مرحله مزایای مشخصی را برای نمایندگی خود میبایست با ساختار معرفی شده رعایت نمایید و از این ساختار برای نمایندگیهای خود اقدام نمایید رعایت تک تک این مراحل برای ثبت نمایندگی الزامی میباشد

در این صفحه بزودی محتوا قرار میگیرد

در این صفحه بزودی محتوا قرار میگیرد
در این صفحه بزودی محتوا قرار میگیرد