logo
صنایع دستی ویترال
بزرگترین مجموعه کارآفرینی و تولید محصول عمومی صنایع دستی درجهان

ثبت نمایندگی در ویترال

نمایندگی ها برای مجموعه ویترال بسیار مهم هستند و وظایف بسیاری را برعهده خود دارند بر همبن اساس ثبت نمایندگی در ویترال شرایط خاص خود را دارد و تمامی شرایط باید به بهترین صورت ممکن اجرا گردند‌. تحت نطارت مدیر عاملان هر شهر کار خود را آغاز میکنند. با ثبت نمایندگی در ویترال میتوانند استادکاران را سازماندهی کنند و فرایند تولید و ارتباط را افزایش دهند. ثبت نمایندگی در ویترال با مدیران منتصب ویترال برای هماهنگی کارگاه ها کار را با سرعت بیشتری انجام خواهند داد.

ozviatnamayandegi2

ارسال اطلاعات و موارد مورد نیاز عضویت

برای قرار گرفتن در لیست نمایندگی ها باید اطلاعات و مواردی که برای ثبت نمایندگی توسط مجموعه صنایع دستی ویترال در نظر گرفته شده است فراهم گردد و ارسال اطلاعات و موارد مورد نیاز عضویت به مجموعه برای ثبت عصویت الزامی میبشد و افراد باید بتوانند مدارک و اطلاعات مهم را ظرف زمان تعیین شده برای مجموعه ارسال نمایند و بتوانند از مزایای ان استفاده لازم را ببرند

ozviatnamayandegi3

ثبت و قرارگیری اعضای نمایندگی در سایت

هر نمایندگی که در مجموعه ویترال ثبت میگردد و به مجموعه بزرگ ویترال میپیوندد در مسیر رشد و پیشرفت خود نیاز به اعضایی دارد که فعالیت ان نمایندگی را به خوبی انجام دهند در هر نمایندگی ثبت و قرارگیری اعضای نمایندگی در سایت و نشان دادن انها به عموم مردم در سایت یکی از مهم ترین بخش های اعتماد سازی برای مجموعه میباشد تا افراد به راحتی بتوانند به نمایندگی اطمینان کنند

ozviatnamayandegi1

نحوه ثبت نمایندگی و استادکاران در ویترال

هر نمایندگی و استاد کاری برای ثبت در سایت و مجموعه صنایع دستی ویترال باید مراحلی را که برای مجموعه بسیار مهم استرا به درستی رعایت کنند تامجموعه بتواند عضویت آنها را بپذیرد نحوه ثبت نمایندگی و استادکاران در ویترال یکی از موارد مهم برای ایجاد ارتباط صحیح و عضویت در مجموعه میباشد و قوانین ومعیارهای مجموعه ویترال باید در ان به درستی صورت بپذیرد

استعلام ثبت نمایندگی و مدت اعتبار

در این صفحه بزودی محتوا قرار میگیرد


من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ساختار مدیریتی در نمایندگیهای صنایع دستی
ارسال فرمت های مخصوص

در این صفحه بزودی محتوا قرار میگیرد


من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

امکانات و زیر ساخت ها در نمایندگیهای صنایع دستی
گزارش تغیرات مختلف نمایندگی

در این صفحه بزودی محتوا قرار میگیرد


من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

قوانین و هنجارها در نمایندگیهای صنایع دستی
گزارش مشکلات موجود در نمایندگی

در این صفحه بزودی محتوا قرار میگیرد


من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

معرفی کلیت و ماهیت هر نمایندگی صنایع دستی
وضعیت درخواست ها

در این صفحه بزودی محتوا قرار میگیرد


من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

معرفی کلیت و ماهیت هر نمایندگی صنایع دستی
بخش بازرسی نمایندگی

در این صفحه بزودی محتوا قرار میگیرد


من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

معرفی کلیت و ماهیت هر نمایندگی صنایع دستی

مرحله فعلی و مراحل بعدی که باید طی نمایید برای ایجاد نمایندگی


manshur1
صفحه ثبت نمایندگی حضور دارید

ثبت و تاییدیه (مرحله نهایی)

شما در این مرحله مزایای مشخصی را برای نمایندگی خود میبایست با ساختار معرفی شده رعایت نمایید و از این ساختار برای نمایندگیهای خود اقدام نمایید رعایت تک تک این مراحل برای ثبت نمایندگی الزامی میباشد

در این صفحه بزودی محتوا قرار میگیرد

در این صفحه بزودی محتوا قرار میگیرد
در این صفحه بزودی محتوا قرار میگیرد